Báo giá, thi công và cho thuê cừ U-C-Larsen Quảng Nam | TAM HOA

MỤC LỤC BÀI VIẾT

Đơn giá thi công và cho thuê cừ U-C-Larsen VI tại Quảng Nam

Công ty Tam Hoa chuyên nhận thi công và cho thuê cừ U-C-Larsen VI tại tỉnh Quảng Nam. Các đơn giá cụ thể như sau.

1.       Đơn giá thi công cừ U-C-Larsen VI tại tỉnh Quảng Nam:

+ Đơn giá thi công ép cừ U, C: Từ 25.000đ – 35.000đ/md

+ Đơn giá thi công nhổ cừ U, C: Từ 26.000đ – 36.000đ/md

+ Đơn giá thi công ép cừ Larsen VI: Từ 32.000đ – 55.000đ/md

+ Đơn giá thi công nhổ cừ Larsen VI: Từ 35.000đ – 58.000đ/md

Đơn giá thay đổi theo địa chất thi công, khối lượng ép nhổ và địa điểm công trình cần thi công

ép cừ U-C-Larsen tại Quảng Nam

Tam Hoa chuyên nhận thi công, cho thuê cừ Larsen tại Quảng Nam

2.       Đơn giá cho thuê cừ U-C-Larsen VI tại tỉnh Quảng Nam:

+ Đơn giá cho thuê cừ U-C: Từ 20.000đ – 45.000đ/m/tháng

+ Đơn giá cho thuê cừ Larsen VI: từ 30 – 45.000đ/m/tháng

Tùy vào khối lượng, và địa điểm công trình mà đơn giá thuê cừ có thể thay đổi

ép cừ U-C-Larsen tại tỉnh Quảng Nam

Tam Hoa chuyên nhận thi công, cho thuê cừ U-C tại Quảng Nam

Thi công ép cừ U-C-Larsen tại tỉnh Quảng Nam

Công ty Tam Hoa là đơn vị chuyên thi công ép nhổ cừ U200, C200, U250, C250 và Larsen tại tỉnh Quảng Nam. Với hệ thống máy móc thiết bị hiện đại, chất lượng vật tư tốt nên chúng tôi luôn đáp ứng được chất lượng công trình ở mức cao nhất.

Tam Hoa chuyên nhận thi công ép cừ cho các công trình móng tầng hầm lớn nhỏ, các loại bể, các hố đào sâu cho các công trình xây dựng tại tỉnh Quảng Nam.

Liên hệ thi công và cho thuê cừ U-C-Larsen tại tỉnh Quảng Nam:

Điện thoại: (024) 6670 9999, Hotline 0367 222 111

Tin tức liên quan