Giới thiệu về máy móc thiết bị công ty cổ phần xây dựng Tam Hoa


1. Máy xúc phá dỡ và đào móng công trình


 
máy xúc công ty tam hoa
Máy xúc 30

máy xúc công ty tam hoa 
Máy xúc bánh lốp 140

máy xúc công ty tam hoa
Máy xúc bánh lốp 140

máy xúc công ty tam hoa
Máy xúc bánh xích 30

máy xúc công ty tam hoa
Máy xúc bánh lốp 140

máy xúc công ty tam hoa
Máy xúc cần dài

máy xúc công ty tam hoa
Máy xúc bánh xích 30

máy xúc công ty tam hoa
Máy xúc bánh lốp 140

máy xúc công ty tam hoa
Máy xúc bánh xích 55

máy xúc công ty tam hoa
Máy xúc bánh xích 50

máy xúc công ty tam hoa
Máy xúc bánh lốp 140

máy xúc công ty tam hoa
Máy xúc cần dài

máy móc công ty tam hoa
Bãi máy bánh lốp

máy móc công ty tam hoa
Bãi máy bánh lốp

máy móc công ty tam hoa
Bãi máy bánh xích

máy móc công ty tam hoa
Bãi máy bánh xích

máy móc công ty tam hoa
Bãi máy bánh xích

máy móc công ty tam hoa
Bãi máy bánh xích

máy móc công ty tam hoa
Bãi máy bánh xích

máy móc công ty tam hoa

máy xúc cần dài
Máy xúc cần dài

2. Máy ép cọc, ép cừ


máy ép cọc bê tông tam hoa

máy ép cọc bê tông tam hoa

máy ép cọc bê tông tam hoa

máy ép cọc bê tông tam hoa

máy ép cọc bê tông tam hoa

máy ép cọc bê tông tam hoa

máy ép cọc bê tông tam hoa

3. Máy khoan cọc nhồi


khoan cọc nhồi

máy khoan nhồi

máy khoan nhồi

máy khoan nhồi


BẢNG THỐNG KÊ VẬT TƯ CÔNG TY TAM HOA TÍNH ĐẾN THÁNG 10 NĂM 2018

 Số thứ tự  Tên vật tư  Đơn vị tính  Số lượng
 1  Máy xúc bánh lốp 140  Cái  4
 2  Máy xúc cần dài   Cái 1
 3  Máy xúc bánh xích 60  Cái  2
 4  Máy xúc bánh xích 55  Cái  1
 5  Máy xúc bánh xích 50  Cái  2
 6  Máy xúc bánh xích 30  Cái  6
 7  Xe ben 2.5T  Cái  4
 8  Xe ben 3.5T  Cái  2
 9  Xe ben 8T  Cái  2
 10  Máy đục cầm tay  Cái  30
 11  Máy nén khí  Cái 4
 12  Xe cẩu tự hành 5T  Cái 2
 13  Xe 3 bánh  Cái  3
 14  Xe bệ 3.5T  Cái  2
 15  Máy phun nước chống bụi  Cái  5
 16  Máy cắt cầm tay  Cái 10
 17  Máy hàn điện  Cái  10
 18  Máy khoan cọc nhồi  Cái  3
 19  Máy ép cọc bê tông  Cái 6
 20  Máy ép cừ  Cái  2
 21  Vật tư văng chống Tấn  100
Giới thiệu liên quan