Giới thiệu về nhân lực công ty cổ phần xây dựng Tam Hoa

 

 

1. Sơ đồ tổ chức

sơ đồ tổ chức công ty

 

 

2. Cán bộ văn phòng
Với phương châm môi trường làm việc phải chuyên nghiệp, nên Tam Hoa luôn luôn trú trọng trong việc đào tạo nhân viên văn phòng từ tác phong làm việc đến nghiệp vụ nghề nghiệp. Nhân viên văn phòng phụ trách trong các phòng ban như: Phòng kế toán tài chính, phòng kỹ thuật thi công, phòng thiết kế, phòng kinh Marketing, phòng quản lý chất lượng thi công.

Một số hình ảnh cán bộ văn phòngcán bộ văn phòng công ty tam hoa

cán bộ văn phòng công ty tam hoa

 

 

3. Cán bộ trên công trường
 
Để nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm làm ra đạt chất lượng cao. Chúng tôi luôn luôn trú trọng trong đào tạo cán bộ trên công trường. Cán bộ phải đạt tiêu chuẩn tác phong làm việc chuyên nghiệp, am hiểu trong kỹ thuật thi công để quản lý chất lượng dịch vụ.

Một số hình ảnh cán bộ công trường

Một số hình ảnh cán bộ văn phòng

cán bộ công trường công ty tam hoa

cán bộ công trường công ty tam hoa

nhân lực công ty tam hoa

cán bộ công trường công ty tam hoa

cán bộ công trường công ty tam hoa
 
nhân lực công ty tam hoa

nhân lực công ty tam hoa
 

 

 

4. Công nhân
Tam Hoa sở hữu đội ngũ công nhân lành nghề từ thợ lái máy, công nhân cơ khí, thợ phá dỡ đào móng, thợ ép cọc bê tông, thợ khoan cọc nhồi...
Hàng tuần công ty lại tổ chức kiểm tra tay nghề của từng công nhân, công nhân nào tay nghề chưa đạt sẽ được đào tạo thêm.


công nhân trên công trường
 
Tin tức liên quan