Mẫu hợp đồng cho thuê cọc cừ thép U200, C200|Tam Hoa

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------------


HỢP ĐỒNG CHO THUÊ CỪ U200 C200

Số: …./HĐKT/2018

(V/v: Cho thuê cừ U200, C200)

Công trình: ………………………………………………………………………………...

Địa điểm: …………………………………………………………………………………...

- Căn cứ luật xây dựng số 50/2014/QH 13 ngày 18/06/2014 của Quốc Hội khóa XIII.

- Căn cứ nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Căn cứ nghị định số 15/2013/N Đ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

- Căn cứ vào nhu cầu và năng lực của hai bên.

Hôm nay, ngày ….. tháng ..... năm 2018, chúng tôi gồm:

BÊN THUÊ( bên A): ……………………………………………………………………………

Đại diện: …………………………………… - Chức vụ: ………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………..

Điện thoại: …………………………………. - Fax: ……………………………….

Mã số thuế: ………………………………………………………………………….

Tài khoản số: ………………….. tại ngân hàng TMCP ……………………………

BÊN CHO THUÊ (bên B): CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TAM HOA

Đại diện: Ông Đoàn Văn Hải                                - Chức vụ: Phó Giám đốc 

Địa chỉ: Tầng 11, tòa nhà Mipec Tower – Số 229 Tây Sơn – Hà Nội

Điện thoại:  0367 222 111                                       - Fax: ……………….

Mã số thuế: 0106838916

Hai bên cùng thống nhất thỏa thuận ký hợp đồng với các nội dung như sau:

ĐIỀU I: NỘI DUNG CÔNG VIỆC.

Bên A đồng ý thuê vật tư cừ thép U200x6m (hay gọi là C200x6m) hoặc 4m của bên B tại Công trình: ………………………………………………………………………………………

Tiến độ thi công:  từ ngày …/…./….. đến ngày …../…../……

ĐIỀU II: KHỐI LƯỢNG, GIÁ CẢ.

STT Nội dung hợp đồng ĐVT

Khối lượng       (tạm tính) Đơn giá (VNĐ)/m/ tháng Thời gian thuê (tháng) Thành Tiền

1 Cung cấp cừ thuê U200x4m x 174 cây md 696 17.000 02 23.664.000

Tổng cộng 23.664.000

Giá trị hợp đồng: Hai mươi ba triệu sáu trăm sáu mươi bốn nghìn đồng chẵn./.

Đơn giá trên chưa bao gồm thuế GTGT.

Ghi chú: - Số lượng thuê cụ thể được tính theo biên bản giao nhận có ký xác nhận của cán bộ hai bên. 

- Bốc xếp cừ: Bên thuê phải tập kết cừ trả về cho bên cho thuê tại nơi mà bên cho thuê có thể thuận tiện cẩu lên xe, nếu bên thuê không tập kết cừ một chỗ cho bên cho thuê để phát sinh chi phí bốc xếp cừ thì bên thuê phải chịu hoàn toàn chi phí phát sinh bốc xếp cừ cho bên cho thuê Đơn giá bốc xếp nếu bên A thuê bên B = 70.000 đồng/tấn)

- Vận chuyển cừ sẽ do mỗi bên chịu một chiều nếu thời gian thuê trên 2 tháng, dưới 2 tháng bên thuê phải chịu toàn bộ chi phí vận chuyển cho bên cho thuê. Đơn giá vận chuyển trong nội thành Hà Nội như sau:

+ Xe cẩu 3.5 tấn   = 1.000.000 đ/chuyến

+ Xe cẩu 5 tấn  = 1.500.000 đ/chuyến

ĐIỀU III: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

- Hình thức thanh toán

+ Thanh toán bằng tiền mặt, chuyển khoản.

-Phương thức thanh toán:

+ Sau khi hai bên ký hợp đồng, bên A sẽ chuyển tiền đặt cọc thuê cừ cho bên B số tiền đặt cọc là 100.000 đ/m tương ứng với số tiền là: ………………………(Bằng chữ ………………………………………………………………………………………………). Số tiền đặt cọc sẽ tương ứng với khối lượng cừ được chở đến công trường cho bên thuê.

         + Sau khi cung cấp đủ số lượng cừ thuê, hai bên tiến hành ký xác nhận khối lượng cừ thuê.

         + Nếu thời gian thuê dưới 01 tháng thì giá trị tiền thuê vẫn tính cho cả tháng thuê, nếu thời gian thuê từ 01 tháng trở lên thì thời gian thuê tính từ lúc cừ đến công trình cho đến lúc cừ rời khỏi công trình trả về cho bên B theo số lượng cụ thể của từng lô cừ đến và đi khỏi công trường 

+ Giá trị cừ thuê sẽ được khấu trừ vào khoản thanh toán đặt cọc của bên A. Bên B có trách nhiệm thanh toán giá trị còn lại của tiền đặt cọc ban đầu (nếu còn dư) cho bên A.

-  Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản. 

ĐIỀU IV: TRÁCH NHIỆM CỦA HAI BÊN

1. Trách nhiệm bên A:

-  Cử cán bộ kỹ thuật kiểm tra, giám sát và xác nhận khối lượng cừ thuê hàng ngày cho bên B. Bên A có quyền từ chối những lô hàng không đảm bảo chất lượng thi công.

- Giải phóng mặt bằng trên không và dưới mặt đất, đảm bảo thông thoáng, bằng phẳng và không  lầy lội để xe ô tô vận chuyển cừ thuê vào công trình được thuận lợi, dễ dàng.

Từ khóa tìm kiếm: Mẫu hợp đồng cho thuê cừ U200, C200 | Hợp đồng cho thuê cừ

- Chịu bồi thường các chi phí phát sinh do lỗi của bên A gây ra.

- Khi vật tư được chuyển đến và chuyển đi, bên A phải cử người giao nhận và nghiệm thu vật tư cho bên B. Khi vật tư được nhổ lên và trong quá trình chuyển trả cho bên B, bên A phải có trách nhiệm trông coi vật tư và kiểm đếm cùng bên B khi vật tư thuê ra khỏi công trường, nếu bị hao hụt mất mát vật tư mà được xác định là do lỗi của bên A thì bên A phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

- Khi hết hạn hợp đồng, nếu quá 10 ngày mà bên A không trả hàng hoặc ký phụ lục gia hạn hợp đồng thuê, bên B vẫn tính tiếp tiền thuê hàng và bên A sẽ phải chịu hoàn toàn mọi chi phí phát sinh do vi phạm hợp đồng thuê.

- Bên A không được tự ý chuyển hàng của bên B đến công trình khác nếu không báo trước và được sự đồng ý của bên B (trong trường hợp nhận được sự đồng ý của bên B thì bên A phải làm biên bản bàn giao – nhận hàng giữa bên A và bên B khi chuyển giao hàng sang công trình mới). Nếu bên A vi phạm điều khoản này bên A sẽ phải bồi thường những thiệt hại về hàng hóa và mọi chi phí phát sinh về sau cho bên B.

- Trong thời gian thi công nếu bên A làm thất thoát hàng hóa của bên B thì phải bồi thường như sau:

    + Nếu bên A làm thất thoát hàng hóa (mất) hoặc chôn cừ, Cừ nhổ lên bị vặn hỏng không sử dụng được thì phải bồi thường 100% giá trị bán với đơn giá là 280.000 đồng/m (đơn giá không bao gồm thuế VAT 10%)

+ Nếu bên A thi công cừ bị cắt bỏ nhiều làm vụn cừ của bên B thì phải bồi thường nguyên cây cừ U200x4m hoặc 6m (theo thực tế loại cừ thuê tại công trường) cho bên B với đơn giá = 280.000 đồng/md (đơn giá không bao gồm thuế VAT 10%)
Từ khóa tìm kiếm: Mẫu hợp đồng cho thuê cừ U200, C200 | Hợp đồng cho thuê cừ

+ Khi trao trả cừ về bên A phải vệ sinh cây cừ cho bên B như lúc bên B chuyển cừ đến cho bên A thuê.

+ Nếu cây cừ bị cong trong quá trình ép – nhổ còn sử dụng được bên A phải trả tiền công nắn cừ cho bên B với đơn giá 80.000 đồng/cây.

           -Trường hợp bên thuê không nhổ cừ hoặc thất thoát do chôn vùi, mất thì ngoài giá trị cừ đền bên thuê vẫn phải thanh toán tiền thuê cho bên cho thuê tới thời điểm mà bên thuê không yêu cầu nhổ cừ hoặc đền cừ cho bên cho thuê.

           -Nếu sau thời gian xác nhận thanh toán mà bên thuê không thanh toán hết giá trị thuê, chi phí vận chuyển và giá trị cừ đền cho bên cho thuê thì thời gian thuê và giá trị thuê vẫn được tính tới thời điểm mà bên thuê thanh toán hết 100% giá trị cho bên cho thuê.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho bên B vận chuyển đến chân công trình được thuận lợi.

- Tạm ứng và thanh toán cho bên B theo điều 3 của hợp đồng này.

2. Trách nhiệm bên B:

- Đảm bảo chất lượng cừ thuê cho bên A.

- Cấp cừ thuê theo yêu cầu tiến độ của bên A.

- Khi bên A báo kế hoạch thuê hàng và trả hàng, bên B phải cử cán bộ có trách nhiệm giao – nhận hàng đi, nhận hàng về.

- Xuất hóa đơn (nếu có) cho bên A theo giá trị quyết toán được hai bên chấp nhận theo từng hạng mục công việc thi công. Nếu xuất thuế chênh, chi phí là 14% giá trị trước thuế.

         - Khi bên A trả hàng, bên B có quyền không nhận hàng không đúng chủng loại theo như  biên bản giao -  nhận đã ký giữa hai bên. 

- Bên B có quyền yêu cầu bên A bồi thường giá trị hàng hóa nếu hàng bị bên A làm thất thoát, hỏng …

- Bên B có quyền ngừng cung cấp hàng trong trường hợp bên A không đặt cọc đủ số tiền theo đúng hợp đồng cho bên B. 
Từ khóa tìm kiếm: Mẫu hợp đồng cho thuê cừ U200, C200 | Hợp đồng cho thuê cừ

ĐIỀU V: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

- Hai bên có nghĩa vụ cùng nhau thực hiện đầy đủ các điều khoản đã ghi trong hợp đồng. Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu phát sinh những khó khăn trở ngại gì gây ảnh hưởng cho quá trình thi công thì hai bên cùng nhau bàn bạc thỏa thuận điều chỉnh cho phù hợp.

- Mỗi bên có thẩm quyền quyết định tạm dừng hợp đồng do lỗi của mỗi bên gây ra nhưng phải báo trước cho bên kia bằng văn bản và phải cùng nhau bàn bạc giải quyết những vướng mắc để quyết định thi công. Bên nào gây thiệt hại thì phải bồi thường cho bên kia theo luật định.
Thông tin liên quan:
Dịch vụ ép cừ thép U200, C200
Cho thuê cừ thép U200, C200
| Báo giá cho thuê cừ thép U200, C200
Bán cừ thép U200, C200
Thu mua cừ thép U200, C200

- Sau khi công trình hoàn thành và đã lập quyết toán xong, hai bên phải cùng nhau tiến hành thanh lý hợp đồng đã ký.

- Hợp đồng này được lập làm 02bản, mỗi bên giữ 01bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.
Từ khóa tìm kiếm: Mẫu hợp đồng cho thuê cừ U200, C200 | Hợp đồng cho thuê cừ

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                                                   ĐẠI DIỆN BÊN B

 

Các tin tức khác
Tin tức liên quan