Đơn giá ép cừ thép u200 c200 tại Tuyên Quang

1.Quy Trình thi công ép cừ u200,c200 đúng kỹ thuật

B1:  Chuẩn Bị mặt bằng, múc móng sạch,nhưng nơi ép cọc cần múc sâu xuống để đảm bảo khi ép cọc sẽ không vướng đá,gạch bên dưới đất.

B2: chuẩn bị máy móc, tính toán loại cừ u200, c200 nào cho phù hợp với từng độ sâu,tính toán lượng cừ cần thiết tránh lãng phí công sức vận chuyển cừ u200, c200.

B3: Thi công ép cừ thép u200, c200

B4: nghiệm thu công trình: đảm bảo đúng chất lượng,đúng quy trình,bàn giao lại từng hạng mục.

Đơn giá ép cừ thép u200 c200 tại Tuyên Quang

Xem ngay: Đơn giá ép cừ larsen tại Vĩnh Phúc

2.Đơn giá ép cừ thép u200 c200 tại Tuyên Quang

BẢNG ĐƠN GIÁ ÉP CỌC CỪ THÉP U200 C200 TẠI TUYÊN QUANG

Stt  Quy cách cừ  Số kg/mét cừ  Đơn giá cừ  Đơn giá ép  Đơn giá nhổ  Giá ép và nhổ
 1  Cừ thép U200 C200 dày từ(3.5 - 4mm)  8.24 - 9.42kg/m  14.500đ/kg  25.000 - 30.000đ/m  25.000 - 30.000đ/m  50.000 - 60.000đ/m
 2  Cừ thép U200 C200 dày từ (trên 4mm - 4.5mm)  Trên9.42 - 10.6kg/m  15.000đ/kg  25.000 - 30.000đ/m  25.000 - 30.000đ/m  50.000 - 60.000đ/m
 3  Cừ thép U200 C200 dày từ(trên 4.5mm - 5mm)  Trên 10.6 - 11.77kg/m  15.200đ/kg  25.000 - 30.000đ/m  25.000 - 30.000đ/m  50.000 - 60.000đ/m
 4  Cừ thép U200 C200 dày từ (trên 5mm - 5.5mm)  Trên 11.77 - 12.95kg/m  15.500đ/kg  25.000 - 30.000đ/m  25.000 - 30.000đ/m  50.000 - 60.000đ/m
 5  Cừ thép U200 C200 dày từ (trên 5.5mm - 6mm)  Trên 12.95 - 14.13kg/m  16.000đ/kg  25.000 - 30.000đ/m  25.000 - 30.000đ/m  50.000 - 60.000đ/m

3. các tỉnh công ty tam hoa thi công ép cọc cừ thép ở Tuyên Quang

Đơn giá ép cừ c200 u200 tại Huyện Chiêm Hoá

Đơn giá ép cừ c200 u200 tại Huyện Hàm Yên

Đơn giá ép cừ c200 u200 tại Huyện Lâm Bình

Đơn giá ép cừ c200 u200 tại Huyện Nà Hang

Đơn giá ép cừ c200 u200 tại Huyện Sơn Dương

Đơn giá ép cừ c200 u200 tại Huyện Yên Sơn

Đơn giá ép cừ c200 u200 tại Thành Phố Tuyên Quang.

 Xem thêm các báo giá đơn giá các dịch vụ khác tại đây
Đơn giá ép cừ larsen
Đơn giá ép cừ thép u200 c200 tại Hà Nội
Đơn giá Chống văng nhà
Giá thuê cừ larsen
Các tin tức khác
Tin tức liên quan