Thi công ép cừ larsen tại Lào Cai - Yên Bái - Tuyên Quang | Tam Hoa


1. Thực thi những điều kiện an toàn trong thi công ép cừ larsen

Một điều kiện tất yếu và không thể thiếu khi thi công ép cừ larsen hay bất kể thi công các phương pháp khác đơn vị thi công cần phải đảm bảo an toàn thi công.

- Đảm bảo việc kiểm tra các thiết bị máy móc thi công đều đạt chuẩn, nếu có hỏng hóc hư hại cần phải sửa chữa kịp thời tránh ảnh hưởng tới tiến độ thi công.

- Đảm bảo chuẩn bị sẵn đường đi cho máy móc thi công vào công trình.

- Luôn luôn kiểm tra các mối nối, mối hàn, các thiết bị thi công để đảm bảo không xảy ra những sự cố bất chợt.

- Khi ép xong 1 thanh cọc cừ cần phải chú ý di chuyển sao cho không làm ảnh hưởng tới nền đất vừa ép cừ larsen xuống.

- Không được phép đứng dưới đường điện cao thế vì rất nguy hiểm, mất an toàn trong quá trình thi công.

- Khi thi công trên công trường tất cả công nhận có nhiệm vụ đều phải tuân thủ mặc đồ bảo hộ đúng quy định.

- Những người không có phận sự trong công trường  không được phép đi vào.

Thực hiện tốt những điều kiện an toàn trên để việc thi công ép cừ larsen đúng với tiến độ và đảm bảo trong suốt quá trình thi công không có sự cố xảy ra.

2. Công ty Tam Hoa thi công ép cừ larsen tại các tỉnh Lào Cai- Yên Bái- Tuyên Quang


Thi công ép cừ larsen tại Lào Cai

Ép cừ larsen tại huyện Bắc Hà

Ép cừ larsen tại huyện Bảo Thắng

Ép cừ larsen tại huyện Bảo Yên

Ép cừ larsen tại huyện Bát Xát

Ép cừ larsen tại huyện Mường Khương

Ép cừ larsen tại huyện SaPa

Ép cừ larsen tại huyện Than Uyên

Ép cừ larsen tại huyện Văn Bàn

Thi công ép cừ larsen tại Yên Bái

Ép cừ larsen tại  huyện Lục Yên 

Ép cừ larsen tại huyện Mù Cang Chải 

Ép cừ larsen tại huyện Trạm Tấu

 Ép cừ larsen tại huyện Trấn Yên

Ép cừ larsen tại huyện Văn Chấn 

Ép cừ larsen tại huyện Văn Yên 

Ép cừ larsen tại huyện Yên Bình.

Tiến hành ép cừ larsen tại tỉnh Tuyên Quang

Ép cừ larsen tại thành phố Tuyên Quang

Ép cừ larsen tại huyện Chiêm Hóa

Ép cừ larsen tại huyện Hàm Yên

Ép cừ larsen tại huyện Lâm Bình

Ép cừ larsen tại huyện Na Hang

Ép cừ larsen tại huyện Sơn Dương

Ép cừ larsen tại huyện Yên Sơn

 

Các tin tức khác
Tin tức liên quan