Bảng báo giá, đơn giá ép cọc cừ thép u200,c200 tại Nghệ An

 1.Kích Thước Cừ U200, C200 ?

Ngày Nay, thị trường có nhiều loại cừ nhưng phổ biến trong thi công Ép Cọc Cừ cho công trình nhà dân dụng công trình hầm và bán hầm phổ biến có 2 loại cừ thuê và cừ chết U200.

Cừ thép chết U200, C200: Cừ này có kích thước bề ngang 20 *5 (cm), tuỳ công trình mà cừ có độ dài khác nhau để tiết kiệm chi phí khi thi công ép cọc cừ.

Cừ thép thuê C200,U200: Loại cừ này dùng để ép cừ xuống và nhổ cừ lên tức là có thể tái sử dụng, kích thước rộng 20* 5 (cm)  thông thường dài 4m hoặc 6m.

2.Bảng báo giá ép cọc cừ thép u200,c200 tại Nghệ An

BẢNG ĐƠN GIÁ ÉP CỌC CỪ THÉP U200 C200 TẠI Nghệ An

Stt  Quy cách cừ  Số kg/mét cừ  Đơn giá cừ  Đơn giá ép  Đơn giá nhổ  Giá ép và nhổ
 1  Cừ thép U200 C200 dày từ(3.5 - 4mm)  8.24 - 9.42kg/m  14.500đ/kg  25.000 - 30.000đ/m  25.000 - 30.000đ/m  50.000 - 60.000đ/m
 2  Cừ thép U200 C200 dày từ (trên 4mm - 4.5mm)  Trên9.42 - 10.6kg/m  15.000đ/kg  25.000 - 30.000đ/m  25.000 - 30.000đ/m  50.000 - 60.000đ/m
 3  Cừ thép U200 C200 dày từ(trên 4.5mm - 5mm)  Trên 10.6 - 11.77kg/m  15.200đ/kg  25.000 - 30.000đ/m  25.000 - 30.000đ/m  50.000 - 60.000đ/m
 4  Cừ thép U200 C200 dày từ (trên 5mm - 5.5mm)  Trên 11.77 - 12.95kg/m  15.500đ/kg  25.000 - 30.000đ/m  25.000 - 30.000đ/m  50.000 - 60.000đ/m
 5  Cừ thép U200 C200 dày từ (trên 5.5mm - 6mm)  Trên 12.95 - 14.13kg/m  16.000đ/kg  25.000 - 30.000đ/m  25.000 - 30.000đ/m  50.000 - 60.000đ/m


3. Đơn giá ép cừ c200 u200 tại các Huyện của Nghệ An

Đơn giá ép cọc cừ thép  c200 u200 tại TP Vinh-Nghệ An

Đơn giá ép cọc cừ thép  c200 u200 tại Huyện Anh Sơn

Đơn giá ép cọc cừ thép  c200 u200 tại  Huyện Con Cuông

Đơn giá ép cọc cừ thép  c200 u200 tại Huyện Diễn Châu

Đơn giá ép cọc cừ thép  c200 u200 tại Huyện Hưng Nguyên

Đơn giá ép cọc cừ thép  c200 u200 tại Huyện Kỳ sơn

Đơn giá ép cọc cừ thép  c200 u200 tại Huyện Nam Đàn

Đơn giá ép cọc cừ thép  c200 u200 tại Huyện Nghi Lộc

Đơn giá ép cọc cừ thép  c200 u200 tại Huyện Nghĩa Đàn

Đơn giá ép cọc cừ thép  c200 u200 tại Huyện Quế Phong

Đơn giá ép cọc cừ thép  c200 u200 tại Huyện Quỳ Châu

Đơn giá ép cọc cừ thép  c200 u200 tại Huyện Quỳ Hợp

Đơn giá ép cọc cừ thép  c200 u200 tại Huyện Quỳnh Lưu

Đơn giá ép cọc cừ thép  c200 u200 tại Huyện Tân Kỳ

Đơn giá ép cọc cừ thép  c200 u200 tại Huyện Thanh Chương

Đơn giá ép cọc cừ thép  c200 u200 tại Huyện Tương Dương

Đơn giá ép cọc cừ thép  c200 u200 tại Huyện Yên Thành

Đơn giá ép cọc cừ thép  c200 u200 tại Huyện Đô Lương

Đơn giá ép cọc cừ thép  c200 u200 tại thị xã Hoàng Mai

Đơn giá ép cọc cừ thép  c200 u200 tại thị xã Cửa Lò

Đơn giá ép cọc cừ thép  c200 u200 tại thị xã Thái Hoà

 Tham khảo ngay: Đơn giá ép cừ larsen tại Thanh Hóa
                             
Đơn giá ép cừ larsen tại Quảng Ninh

Các tin tức khác
Tin tức liên quan