Đơn giá ép cừ thép u200 c20 tại lào cai

 

 Đơn giá ép cừ thép u200 c20 tại lào cai

 

1. Bảng báo giá ép cọc cừ thép U200 C200 mới nhất năm 2020 tại Lào Cai

 

_________________________________________________________________________

 

BẢNG ĐƠN GIÁ ÉP CỌC CỪ THÉP U200 C200 TẠI Lào Cai

Stt  Quy cách cừ  Số kg/mét cừ  Đơn giá cừ  Đơn giá ép  Đơn giá nhổ  Giá ép và nhổ
 1  Cừ thép U200 C200 dày từ(3.5 - 4mm)  8.24 - 9.42kg/m  14.500đ/kg  25.000 - 30.000đ/m  25.000 - 30.000đ/m  50.000 - 60.000đ/m
 2  Cừ thép U200 C200 dày từ (trên 4mm - 4.5mm)  Trên9.42 - 10.6kg/m  15.000đ/kg  25.000 - 30.000đ/m  25.000 - 30.000đ/m  50.000 - 60.000đ/m
 3  Cừ thép U200 C200 dày từ(trên 4.5mm - 5mm)  Trên 10.6 - 11.77kg/m  15.200đ/kg  25.000 - 30.000đ/m  25.000 - 30.000đ/m  50.000 - 60.000đ/m
 4  Cừ thép U200 C200 dày từ (trên 5mm - 5.5mm)  Trên 11.77 - 12.95kg/m  15.500đ/kg  25.000 - 30.000đ/m  25.000 - 30.000đ/m  50.000 - 60.000đ/m
 5  Cừ thép U200 C200 dày từ (trên 5.5mm - 6mm)  Trên 12.95 - 14.13kg/m  16.000đ/kg  25.000 - 30.000đ/m  25.000 - 30.000đ/m  50.000 - 60.000đ/m

 

2. Công Ty Tam Hoa báo giá ép cọc cừ thép tại các huyện tỉnh Lào Cai


 

Đơn giá ép cừ c200 u200 tại thành phố Lào cai

 

Đơn giá ép cừ c200 u200 tại Huyện Bảo Thắng

 

Đơn giá ép cừ c200 u200 tại Huyện Bảo Yên

 

Đơn giá ép cừ c200 u200 tại Huyện Văn Bàn

 

Đơn giá ép cừ c200 u200 tại Huyện Sa Pa

 

Đơn giá ép cừ c200 u200 tại Huyện Bát Xát

 

Đơn giá ép cừ c200 u200 tại Huyện Mường Khương

 

Đơn giá ép cừ c200 u200 tại Huyện Bắc Hà

 

Đơn giá ép cừ c200 u200 tại Huyện Si Ma Cai

 Xem Thêm: Đơn giá ép cừ larsen tại Phú Thọ

Các tin tức khác
Tin tức liên quan